Swift’te Kontrol Yapıları

Merhabalar Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere Swift’te kullanılan kontrol yapılarından bahsedeceğim. Hazırsanız haydi dersimize başlayalım.

Swift programlama dilinde , aşağıdaki karar verme türlerini barındırır :

 • if Statement
 • if…else Statement
 • if…else if…else Statement
 • Nested If Statements
 • Switch Statement

Yukarıda sıralamış olduğumuz bu yapıları tek tek açıklayalım.


if Statement : Bir if ifadesi bir veya daha fazla ifadeyle takip edilen bir Boole ifadesinden oluşur. İngilizce de eğer anlamına gelmektedir.

Syntax 

if boolean_ifade {
  /* ifadenin doğru ya da yanlış olmasına göre bir dizi işlem yap */
}

Boolean ifadesi true olarak değerlendirilirse, if ifadesinin içindeki kod bloğu yürütülür. Boolean ifadesi false olarak değerlendirilirse, if ifadesinin sonundan sonraki ilk kod kümesi (kapanan küme ayraçından sonra) gerçekleştirilir.

import UIKit
 
var number : Int = 100 // değişken tanımlandı.
 
if number > 50{ // number değişkeni 50 den büyük ise aşağıdaki işlemi yap 
  print("Sayı 50 den büyük") // koşulu sağlıyorsa bu mesaj yazdırılır.
}
 
print("Sayınız : \(number)") // sayı değeri yazdırıldı.

Program derlendikten sonra aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz :

Sayı 50 den büyük
Sayınız : 100

if…else Statement : Bir if ifadesi, Boole ifadesi yanlış olduğunda çalıştırılan isteğe bağlı başka bir ifade tarafından çalıştırılabilir. Else ifadesi if kısmında çalışmayan ya da içermeyen durumlarda kullanılır.

Syntax

if boolean_ifade{
  / * boolean ifadesi true ise * deyim (ler) i yürütülür * /
 
} else {
  / * boolean ifadesi false ise * deyim (ler) i yürütülür * /
}

Boolean ifadesi true olarak değerlendirilirse, kodun if bloğu yürütülür, aksi takdirde else kod bloğu çalıştırılır.

var note = 50 // not değeri tanımlandı.
 
if note == 50 { // not değeri 50 değerine eşitse
  print("Notunuz : \(note)") // notu yazdır.
}else{ // 50 den farklı bir değer ise
  print("Notunuz \(note) 'den farklıdır.") // farklıdır diye yazdır.
}

Program derlendikten sonra aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz :


Notunuz : 50

if…else if…else Statement :  if – else if – else 3 farklı şekilde koşul bildirimi yapılmaktadır. Örnek üzerinde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Öğrencinin dönem notu : 70 olsun. Harf notları açıklanan öğrencinin hangi harfi alacağını aşağıdaki koşul cümleleriyle öğrenebiliriz.

var donemNotu = 70 // donem notu
 
if donemNotu >= 70 {
  print("harf notunuz : AA")
}else if donemNotu > 59 && donemNotu < 70 {
  print("harf notunuz : BB")
}else if donemNotu > 49 && donemNotu < 60 {
  print("harf notunuz : CC")
}else if donemNotu > 39 && donemNotu < 50 {
  print("harf notunuz : DD")
}else if donemNotu > 0 && donemNotu < 40 {
  print("harf notunuz : FF")
}else {
  print("harf notunuz : DZ")
}

Kullanıcının notu : 70, koşullara bakılıyor. AA harf notunu sağlamaktadır. Diğer koşulları tek tek geziyor ve o nota uygun olanı seçiyor.

harf notunuz : AA

Nested If Statements :  İç içe if kullanımı birçok kez karşımıza çıkmaktadır. Birbiriyle ilişkili olan yapıların derlenmesinde kullanılan bir şart bloğudur.

Syntax

if boolean_expression_1 {
  / * Boole ifadesi 1 true olduğunda çalışır * /
  
  if boolean_expression_2 {
    / * Boole ifadesi 2 true olduğunda çalışır * /
  }
}
import UIKit
 
var varA:Int = 100
var varB:Int = 200
 
// varA değişkeni 100 değerine eşitse
if varA == 100 {
 
  print("Birinci değer doğrulandı")
  
  if varB == 200 {
    print("İkinci değer doğrulandı.")
  }
}
 
print("varA değişkeninin değeri : \(varA)")
print("varB değişkeninin değeri : \(varB)")

Sonuç olarak iki değerde doğrulandı. Doğrulanan değerler ile ilgili mesajlar ve değerler ekranda gösterildi. Aşağıdaki çıktıya göz atabilirsiniz.

Birinci değer doğrulandı
İkinci değer doğrulandı.
varA değişkeninin değeri : 100
varB değişkeninin değeri : 200

Switch Statement :  Bir değişkene göre birden fazla olasılık varsa switch-case kontrol yapısı kullanılır.

Syntax

switch(expression){
case constant-expression :
statement(s)
break; /* optional */
case constant-expression :
statement(s)
break; /* optional */
 
/* you can have any number of case statements */
default : /* Optional */
statement(s)

Burada bir durum bildirgesinden çıkmak için break ifadesini kullanmamız gerekiyor.

var index = 10 // index değişkeni tanımlandı.
 
switch index {
case 100 : // değer 100 ise
  print("Value of index is 100") // değeri 100 şeklinde mesaj yazdır.
case 10,15 : // değeri 10 ya da 15 ise
  print("Value of index is either 10 or 15 ") // değeri 10 ya da 15
case 5 : // değer 5 ise
  print("value of index is 5") // index değeri 5
default: // farklı bir koşulsa
  print("default case") // farklı bir durum
}

index değeri verilen ifade case bloklarına uygunsa ona göre işlemler yapılır. 10 değeri 2.koşulu sağladığı için değeri 10 ya da 5 şeklinde sonuçlanır şeklinde bir mesaj bastırılır.


Evet arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla sizlere kontrol yapılarından bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bol kodlu günler dilerim 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir