Swift’te For Döngüsü

Merhabalar, bugün döngülerin ikincisi olan For döngüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız vaktimizi boşa harcamadan direkt işe koyulalım.


For döngüsünden önce yazmış olduğum While döngüsüyle ilgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

Swift’te While Döngüsü

Programlamada tekrar edilmesi istenen işlemlerde döngüler kullanılmaktadır. Kullanılan döngünün türüne göre bize döngünün hangi basamakta olduğunu belirten döngü değişkenleri olur ve bu döngünün değişkenini istek ve arzularımıza göre esnek bir şekilde kullanabiliriz.

Örneğin 1’den 5’e kadar ekranda sayıları göstermek istiyorum. Bu değerleri tek tek print() fonksiyonu içerisinde yazabilirsiniz. Bu çok efektif bir çözüm olmamakla birlikte belki işinizi halledebilir. Daha fazla değerli bir durumda tek tek print() fonksiyonlarımı yazacaksınız?

print("1")
print("2")
print("3")
print("4")
print("5")

Tabi ki de hayır ! Tek tek yazdırmak yerine döngüler yardımıyla bu işi kolayca halledebiliriz.

Swift For Döngüsü Kullanımı

for sayi in 1...5{
  print(sayi)
}

Yukarıdaki kodla aynı çıktıyı ve aynı işi yapmaktadır. For döngüsünü kullanarak daha birçok işi kolayca yapabiliriz.

Swift 3’ten önce for döngüsü diğer dillerdeki gibi tanımlanmaktaydı.

for(başlangıç, bitiş, artış){
// kodlar
}

Daha sonra o gösterim yerine daha efektif bir kullanım olan in yapısına geçti. Range yani aralık vererek işlemlerimizi kolayca çözüyoruz.

Bu range yapısını sıklıkla kullanmaktayız. Bitiş değerini dahil etmek istiyorsak 3 nokta kullanırız. Eğer dahil etmek istemiyorsak 2 nokta sonrada küçüktür ya da büyüktür işareti koyarız.


For Döngüsünü Underscore Olarak Tanımlama

Geliştireceğiniz projelerde birçok kez döngülere ihtiyaç duyabilirsiniz . Her zaman Swift dilinde for döngüsüne değişken vermek zorunda değilsiniz, bu özellik sayesinde Swift güçlü dil özelliklerinden birini göstermiş oluyor. 

for _ in 1...5{
  print("Halil Özel")
}

Örnek olarak 1’den 5’e kadar ekranda “Halil Özel” yazmasını istediğim bir döngü oluşturdum. Dikkat ettiyseniz döngüye bir değer vermedim. Döngünün başına (alt çizgi/underscore) koyarak Xcode’a bu değişkeni kullanmayacağım, değişken benim için önemi yok diyerek sadece döngünün belirttiğimiz range de çalışmasını sağlayıp, istenilen işlemi yaptırıp daha sonrada o döngüden çıkmamızı söylüyoruz.

Halil Özel
Halil Özel
Halil Özel
Halil Özel
Halil Özel

For döngüsü dizilerin ve sözlüklerin kullanımında da büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Diziler hakkında yazmış olduğum blog yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

For Döngüsü Array ve Dictionary ile Birlikte Kullanımı

For döngüsünün dizilerle birlikte kullanıldığı bir örnek yapalım.

var city = ["Istanbul","Ankara","Izmir","Bursa","Sivas"]

for sehir in city{
  
  print(sehir)
}

city adında String tipinde bir dizi oluşturduk. Bu dizinin içerisinde bulunan değerleri ekranda göstermek için for döngüsünü kullandık.

Istanbul
Ankara
Izmir
Bursa
Sivas

Dizinin elemanlarını tek tek göstermek yerine For döngüsü yardımıyla göstermiş olduk.


Dizilerden sonra sözlüklerde(dictionary) for döngüsüyle birlikte nasıl kullandığımızı görmek için bir örnek yapalım.

var cityArray = ["Istanbul":34,"Ankara":06,"Izmir":35,"Bursa":16,"Sivas":58]

for sehirler in cityArray{
  
  print(sehirler)
}

Bu şekilde direkt dizi mantığıyla ekranda göstermek istersek aşağıdaki gibi bir durumla karşılaşırız :

(key: "Bursa", value: 16)
(key: "Istanbul", value: 34)
(key: "Sivas", value: 58)
(key: "Ankara", value: 6)
(key: "Izmir", value: 35)

Dictionary mantığındaki key-value ilişkisi olduğu için direkt bu şekilde bir çıktı aldık. Bunu aşağıdaki gibi bir yapıda kullanırsak bu şekilde görmeyiz.

var cityArray = ["Istanbul":34,"Ankara":06,"Izmir":35,"Bursa":16,"Sivas":58]

for (sehirler,plakalar) in cityArray{
  
  print("\(sehirler) ilinin plaka kodu : \(plakalar)")
}
Istanbul ilinin plaka kodu : 34
Bursa ilinin plaka kodu : 16
Sivas ilinin plaka kodu : 58
Ankara ilinin plaka kodu : 6
Izmir ilinin plaka kodu : 35

Bu şekilde kullanarak doğru bir şekilde Dictionary ile nasıl for loop kullanırız öğrenmiş olduk.


Yapmış olduğumuz örneklerin toplu bir şekilde kodlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

For Loop Examples


Yararlanılan Linkler

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/ControlFlow.html

Gelecek yazılarda görüşmek üzere bol kodlamalar dilerim 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir