Kotlin Veri Tipleri

Selamlar, bugün sizlerle Kotlin dilinde veri tiplerini öğreneceğiz. Haydi öğrenmeye başlayalım 🙂


Veri Tipleri

Kotlin’de Java’dan farklı olarak her şey nesne olarak kabul edilir. Bunlara primitive(ilkel) veri tiplerde dahildir. Primitive veri tipleri (int, byte, short, float vb) nesnelerden farklı bir yapıdır. Java programlama dili ilkel veri tipleri ve nesneler olmak üzere 2 farklı veri tipine sahiptir. Kotlin programlama dilinde böyle bir durum yok. Her şey bir nesne olarak kabul edilir.

Java’da bulunan ilkel veri tipleri metot çağrılarını desteklemez ve null değeri alamazlar. Java’da int ilkel veri tipi bulunmakla beraber Integer nesne tipi de bulunuyor. Integer nesne tipine null değer atanabilirken, int ilkel veri tipine null değeri atanamaz.

// int ilkel veri tipine null değeri atanamaz. Kod hata verir.
int name = null; 

// Integer nesne veri tipi null değeri alabilir. Kod hata vermez.
Integer surname = null;

Kotlin programlama dilinde ise ilkel veri tipleri nesne olarak tasarlanmıştır. Kotlin’de ilkel veri tiplerine null değer atanabilir.

Primitive veri tipleri Kotlin dilinde birer nesne olduğunu söylemiştik. Veri tipleri aşağıdaki gibidir :

  • Number
  • Boolean
  • String
  • Char
  • Array

Number

Kotlin’de çeşitli sayıları (tamsayı, noktalı sayılar vb) tutacak veri tipleri bulunuyor. Number veri tipleri ve bellekte kapladığı alanlar aşağıdaki gibidir :

Veri TipiAçıklamaBellek Kapladığı Alan
Byte(-128) – 127 arasında tam sayı1 Byte
Short(-32,768) – 32,767 arasında tam sayı2 Byte
Int(-2,147,483,648) – 2,147,483,647 arasında tam sayı4 Byte
Long-2^63 ile 2^63-1 arasında tam sayı. Sonuna L eklenir.8 Byte
FloatNoktalı sayılar. Sayının sonuna F veya f eklenir.4 Byte
DoubleNoktalı sayılar8 Byte

Veri tiplerini kullanarak değişken tanımlayalım.

var age : Byte = 23
var number1 : Short = 31000
var number2 : Int = 222222
var number3 : Long = 12345L
var number4 : Float = 1122.55F
var number5 : Double = 535353.789

Bu veri tipleri arasında tip dönüşümleri yapabilirsiniz. Bu dönüşümler için toByte(), toShort(), toInt(), toFloat() ve toDouble() metodları kullanılır. Tür dönüşümlerinde veri kaybı olacağınıda unutmayalım !!!

var number : Float = 31.1234F
var numberToInt : Int = number.toInt()
println("New number : $numberToInt")
New number : 31

Örneğimizde Float türünde bir değişken tanımladık. Daha sonra toInt() metodunu kullanarak Int türüne dönüştürdük. Ekranda 31 değeri gösterildi. Noktanın sağındaki değerler kayboldu.


Boolean

Boolean veri tipleri true ve false olmak üzere 2 değer alabilirler. Bilgisayar sistemi sıfır ve birlerden oluşur.

var isTrue : Boolean = 3 > 2
println("is True : "+ isTrue)

Örneğimizde 3 değeri 2 değerinden büyük olduğu için ekranda true değeri gösterilecek.

is True : true

Char

Char veri tipi tek bir karakteri temsil eder. Bu veri tipiyle oluşturulan değişkenler sadece karakter alabilir. Karakterler nümerik ve alfa nümerik sembolleri alır. Örnek : A’dan Z’ye, a’dan z’ye, 1..9 kadar

var character : Char = 'B'

Karakterler tek tırnak arasında tanımlanır. Aman ha unutmayalım 🙂


String

String veri tipinde değişkenler metin verilerini tutar. String ifadeler en az 2 karakterden meydana gelir. Oluşturulan String hem çift tırnak arasında hem de 3 tırnak arasında yazılabilir.

var nameSurname : String = "Halil İbrahim Özel"
println("Name and Surname : "+ nameSurname)
Name and Surname : Halil İbrahim Özel

nameSurname adında String bir değişken tanımladık. Ekrana yazdırdık.


Array

Kotlin ile diziler tanımlayabiliriz. Değişkenler tek bir değer tutarken, diziler birden fazla değer tutabilir. Dizi oluşturmak için arrayOf() metodu kullanılır.

var oddNumber = arrayOf(1,3,5,7,9)

Tek sayılarla ilgili bir dizi tanımlandık. Dizilerin elemanları ekranda göstermek istediğimizde direkt print metodu içerisinde oddNumber değerini verirsek bize beklenen değeri vermez. Dizilerde indis değerleri bulunur. Dizideki elemanları görüntüleyebilmek için indis değerlerini belirtmeliyiz. İlk elemanın indis değeri 0 dır. Diğer elemanlarında 1-2 şeklinde artarak devam eder.

println("First number : " + oddNumber[0])

Tek sayılar dizisinin ilk elemanını ekrana yazdırdık.

First number : 1

Dizide ne kadar elaman bulunduğunu öğrenmek için size metodu kullanılır.

var evenNumber = arrayOf(2,4,6,8,10)

Çift sayıların bulunduğu bir dizi tanımladık. Bu dizinin kaç elemanı olduğunu öğrenmek için size metodunu kullanıyoruz.

println("Array size : "+ evenNumber.size)

Dizinin eleman sayısı ekranda gösteriliyor.

Array size : 5

Gelecek derslerde görüşünceye dek kendinize dikkat edin 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir