Android ProgressBar Kullanımı

Merhabalar, bugün uygulamalarda sık sık kullanılan bir bileşen olan ProgressBar’ın kullanımını öğreneceğiz.


ProgressBar Nedir?

Android uygulamalarda çeşitli işlemler yapıldığında her zaman bir bekleme süresi olur. Bu süre içerisinde kullanıcıya boş bir ekran göstermek yerine işlemin devam ettiğini gösteren yapılar yani ProgressBar kullanılır.

Standart ProgressBar dairesel bir animasyon ile gelir. Animasyonla birlikte işlemin devam ettiği belirtilir.

Diğer ProgressBar kullanımında ise tamamlanan işlemin ve kalan işlemin ne kadar olduğu kullanıcıya gösterilir.

Kullanıcı bir dosyayı download ettiğinde yükleniyor ibaresini ve load işlemini görüntüleyecektir.


ProgressBar Özellikleri

ProgressBar’da default maksimum değer 100’dür. XML dosyasından android:max, Java ile progressBar.setMax(int); metoduyla değiştirebilirsiniz.

ProgressBar, default olarak dairesel animasyonla beraber gelir. android:style özelliğini kullanarak ProgressBar’ın widget türünü değiştirebilirsiniz.

 • android:progressBarStyle
 • android:progressBarStyleHorizontal
 • android:progressBarStyleLarge
 • android:progressBarStyleSmall

@android:style/Widget.ProgressBar.Large” büyük dairesel bir ProgressBardır.

@style/Base.Widget.AppCompat.ProgressBar.Horizontal” yatay eksende çubuk şeklinde bir ProgressBardır.

android:progressDrawable özelliğini kullanarak özelleştirilmiş ProgressBar’ı kullanabilirsiniz.


ProgressBar Örnek Uygulama

Örneğimizi Kotlin diliyle yapacağız. Kullanıcı start butonuna tıklayınca ProgressBar çalışmaya başlayacak. Altta değeri 5’er 5’er artarak yazılacak. Değeri 100 olduğunda ise Timer durdurulacak. ProgressBar gizlenecek ve Button name değeri update edilecek.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="191dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_marginBottom="277dp"
    android:text="Start"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    style="?android:attr/progressBarStyle"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="204dp"
    android:layout_marginBottom="61dp"
    android:indeterminate="true"
    android:max="100"
    android:minWidth="200dp"
    android:minHeight="50dp"
    android:progress="0"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="241dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginBottom="46dp"
    android:gravity="center"
    android:textColor="@android:color/white"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
class MainActivity : AppCompatActivity() {


  var progressBar: ProgressBar? = null
  var value = 0
  var textView: TextView? = null
  val handler = Handler()
  var button: Button? = null

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    progressBar = findViewById(R.id.progressBar)
    textView = findViewById(R.id.textView)
    button = findViewById(R.id.button)

    // butona tıklayınca işlemler baslıyor
    button!!.setOnClickListener {
      value = progressBar!!.progress

      // thread baslangıcı
      Thread(Runnable {
        while (value < 100) {

          // değeri 5 arttırıyor.
          value += 5


          handler.post {

            // değeri guncelle
            progressBar!!.progress = value

            // değeri yaz
            textView!!.text = value.toString() + "/" + progressBar!!.max
          }
          try {
            // 500 ms boyunca değeri arttır.
            Thread.sleep(500)
          } catch (e: InterruptedException) {
            e.printStackTrace()
          }

          // Değer 100 olunca progressbar'ı gizle ve button ismini stop olarak update et.
          if (value == 100){

            progressBar!!.visibility= View.INVISIBLE
            button!!.text = "Stop"
          }

        }
      }).start()
    }

  }
}

Gelecek yazılarda görüşmek üzere bol kodlu günler dilerim 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir